کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی را میتوان به عنوان رفاه و رضایت کلی که یک فرد در زندگی روزمره خود تجربه میکند تعریف کرد. کیفیت زندگی شامل سلامت جسمانی، سلامت روان، ارتباطات اجتماعی، ثبات مالی و رضایت شخصی است. کیفیت زندگی یک موضوع ذهنی است و از فردی به فرد دیگر بسته به ارزش ها، اهداف و شرایط …

کیفیت زندگی برای ادامه مطلب کلیک کنید