غربالگری

غربالگری

غربالگری بیماری فرآیندی است برای آزمایش افرادی که هیچ علامتی از یک بیماری خاص را نشان نمیدهند، به منظور شناسایی افرادی که ممکن است در معرض خطر ابتلا به آن باشند. غربالگری میتواند به تشخیص و درمان به موقع کمک کند. غربالگری نتایج سلامتی را بهبود میبخشد و از گسترش بیماری جلوگیری میکند. آزمایش های …

غربالگری برای ادامه مطلب کلیک کنید