گارداسیل 9 (Gardasil9)

گارداسیل 9 (Gardasil9)

گارداسیل 9 (Gardasil9) واکسنی است که برای جلوگیری از انواع خاصی از عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) استفاده میشود که میتواند منجر به انواع مختلف سرطان شود. گارداسیل 9 (Gardasil9)به طور خاص برای محافظت در برابر 9 سویه HPV، از جمله آنهایی که مسئول اکثر سرطان های دهانه رحم، مقعد و اوروفارنکس هستند، طراحی …

گارداسیل 9 (Gardasil9) برای ادامه مطلب کلیک کنید