کیسه بیضه

کیسه بیضه

کیسه بیضه کیسه ای از پوست و ماهیچه است که حاوی بیضه ها است. بین پاهای پستانداران نر قرار دارد و وظیفه اصلی آن محافظت و تنظیم دمای بیضه ها است. کیسه بیضه بسته به عوامل مختلفی مانند سن، ژنتیک و شرایط محیطی میتواند از نظر اندازه و شکل متفاوت باشد. در انسان، معمولاً بیرون …

کیسه بیضه برای ادامه مطلب کلیک کنید