کانال واژن

کانال واژن

کانال واژن یک کانال عضلانی است که از ناحیه تناسلی خارجی (فرج) تا دهانه رحم امتداد دارد. کانال واژن بخش مهمی از آناتومی تولید مثل زنان است، زیرا به عنوان گذرگاهی برای خون قاعدگی، آمیزش جنسی و زایمان عمل میکند. دیواره‌های واژن با غشاهای مخاطی پوشانده شده‌اند و در پاسخ به تحریک یا فشار میتوانند …

کانال واژن برای ادامه مطلب کلیک کنید