نانو فیلتر پزشکی

نانوفیلتر پزشکی

نانو فیلتر پزشکی نوعی فیلتر هستند که برای حذف ذرات ریز از مایعات یا گازها استفاده میشود. نانو فیلترها با استفاده از منافذ میکروسکوپی کار میکنند که فقط به مولکول ها یا ذرات خاصی اجازه عبور میدهند و بقیه ذرات را مسدود میکنند. این فیلترها اغلب در محیط‌های صنعتی مانند تصفیه خانه‌های آب مورد استفاده …

نانو فیلتر پزشکی برای ادامه مطلب کلیک کنید