مرگ و میر ناشی از سرطان

مرگ و میر ناشی از سرطان

مرگ و میر ناشی از سرطان به تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان در طی یک دوره زمانی اشاره دارد. اغلب به عنوان تعداد مرگ و میر در هر 100000 نفر در یک جمعیت در هر سال اندازه گیری میشود. میزان مرگ و میر ناشی از سرطان بسته به عواملی مانند سن، جنسیت، نژاد …

مرگ و میر ناشی از سرطان برای ادامه مطلب کلیک کنید