مجرای ادراری

مجرای ادراری

مجرای ادراری لوله ای است که مثانه را به محیط خارجی متصل میکند و اجازه میدهد ادرار از بدن دفع شود. مجرای ادراری در مردان نیز به عنوان مجرای منی در هنگام انزال عمل میکند. طول و محل مجرای ادراری بر اساس جنسیت متفاوت است، به طوری که زنان مجرای ادراری کوتاه تر و صاف …

مجرای ادراری برای ادامه مطلب کلیک کنید